دیدار دبیر و کارکنان ستاد عالی کانون های مساجد با آیت الله هاشمی شاهرودی