استخدام کارشناس ارشد حسابداری و بازاریابی در شرکت پخش گلدیران واقع در استان مازندران