گسترش حمایت‌های معاونت علمی ریاست جمهوری برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استان‌ها