وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: قصد بازپس‌گیری مخابرات را نداریم