اکبری: فرقی بین 12 بازیکن تیم ایران نیست/ به هدف نخست خود رسیدیم