اعتصاب هزاران معلم سیاتل آمریکا/ ۵۰ هزار دانش‌آموز سیاتل روز بدون معلم را گذراندند