الهلال تیم حرفه ای بود/ جای بازیکنان محروم را پر می کنیم