نورمحمدی: بازیکنان از شرایط عربستان با خبر هستند/ کار سختی در پیش داریم