معاون روحانی: فردای پس از تحریم‌ها را مدینه فاضله پیش‌بینی نمی‌کنیم /چرخ سانتریفیوژها همراه با چرخ