سوشا مکانی: الهلال شایستگی قهرمانی در آسیا را دارد