عالیشاه: غیبت من در بازی برگشت مهم نیست | اکثر دقایق بازی دست ما بود