الهلال لیاقت قهرمانی در آسیا را دارد/ ناراحتم بازی برگشت نیستم