برانکو: می‌توانیم این برد بزرگ را به هواداران پرسپولیس تقدیم می‌کنیم | گام بلندی برداشتیم | بازیکنان