خودروی پرنده ی AeroMobil 3 در پرواز آزمایشی دچار سانحه شد و سقوط کرد!