سوشا و عالیشاه دیدار برگشت مقابل الهلال را از دست دادند