مدیر عامل بلک‌بری: به‌زودی مجددا به سود دهی خواهیم رسید!