گودرزی: اشتباه داوری در تبریز مسجل شده است/ با تکرار بازی تراکتورسازی و نفت موافقم اما...