گزارش مالی سال ۲۰۱۵ شرکت تیک-تو: فروش ۵۲ میلیون نسخه از GTA V