کشف تکان دهنده از اولین ماده غذایی که جنین می‌خورد