بنگر: با زدن 9 آمپول به بازی رسیدم/ الهلال در زمین خود قدرتمندتر است