هدایتی: من در مزایده پیروز نشده‌ام | خدا را شکر که بردیم