برپایی نمایشگاه اسناد و اشیای تاریخی تشکل‌های مردم‌نهاد در بجنورد