ادعای پنتاگون: دو کشتی جنگی ایرانی، کشتی امدادرسان را اسکورت می‌کنند