کمندانی: در اولین حضورم شگفت‌زده شدم/ تماشاگران باعث پیروزی ما شدند