دستگیری فرزند قائم مقام پرسپولیس در حین مصاحبه | نژادفلاح: مثل استقلال پاداش می دهیم