حاشیه دیدار پرسپولیس - الهلال / مصدومیت بنگر هنگام گرم کردن