برد بسيار ارزشمند و شيرين پرسپوليس در برابر الهلال