بمباران پایگاه‌های نظامی یمن توسط جنگنده‌های سعودی