مسابقات تنیس روی میز قهرمانی بیماران خاص کشور در گیلان آغاز شد