افزون بر 9 میلیون و 166هزار سهم در تالار بورس رشت داد و ستد شد