سوزان رایس: از همان ابتدا می دانستیم نبرد با داعش ...