یک شرکت نفتی رژیم صهیونیستی به پرداخت 1.1 میلیارد دلار به نفع ایران محکوم شد