احتمال تکرار بازی تراکتورسازی با نفت دور از ذهن نیست!