تاکید وزرای دفاع ایران و عراق بر تشدید اقدامات برای رفع شرارت تروریست‌های تکفیری