توافق با ایران منجر به اختلاف آمریکا با اسرائیل می‌شود