تصویب طرح شفاف‌سازی اعلام نتایج آزمون‌ استخدام در نشست کمیسیون اجتماعی