دشمن درصدد انحراف جامعه علمی کشور از اهداف اسلامی است