ثبت نام بیش از 870 هزار حافظ در طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم طی 3 سال