نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن به ایران سفر می‌کند