اذان با صدای «محمود لطفی‌نیا» از سالن اجلاس سران پخش شد+فیلم