گودرزی: احتمال تکرار بازی تراکتور-نفت دور از ذهن نیست