معاون ظریف: در بحرین مداخله می‌کردیم، وضع این کشور به گونه دیگری بود