استخدام مدیر فروش در یک کارگاه تولیدی MDF واقع در استان یزد