برانکو شوخی ندارد/ ماجرای خط خوردن گابریل از دربی چه بود؟