اعزام 600 زوج دانشجو به مشهد مقدس / عکس: محمدعلی گل‌خواه