جانباز ۷۰ درصدی دوران جنگ؛‌ از قطع شدن نخاع تا کسب مدال طلای جهان در رشته شنا