مدیر برنامه های پیتر چک: موکلم آماده پیوستن به آرسنال یا منچستر یونایتد است