تاکید وزیران دفاع ایران و عراق بر تشدید اقدامات برای رفع شرارت تروریست‌های تکفیری