تساوی بدون گل پرسپولیس و الهلال در نیمه نخست دیداری کسل کننده