کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده های بانکی روی میز مناظره